مدیران

معرفی مدیران و کارکنان شرکت

 

امیر حیدری نام : امیر حیدری
سمت : مدیر عامل
ایمیل: fooladrizanasia@gmail.com
 
صادق حیدری نام : صادق حیدری
سمت : مدیر بازرگانی
ایمیل: fooladrizanasia@gmail.com
 
   
نام : علی عطائی
سمت : مدیر فروش بخش سرامیک 
ایمیل: fooladrizanasia@gmail.com
 
صابر حیدری نام : صابر حیدری
سمت: مدیر فروش بخش مواد نسوز
ایمیل: fooladrizanasia@gmail.com
     

اشکان هدائی

 

نام : اشکان هدائی
سمت: مدیر فروش بخش متالورژی
ایمیل: fooladrizanasia@gmail.com
 
صابر حیدری نام : کیومرث قلی زاده
سمت: مدیر مالی
ایمیل: fooladrizanasia@gmail.com