مدیران

معرفی مدیران و کارکنان شرکت

 

امیر حیدری نام : امیر حیدری
سمت : مدیر عامل
ایمیل: fooladrizanasia@gmail.com
 
صادق حیدری نام : صادق حیدری
سمت : مدیر بازرگانی
ایمیل: fooladrizanasia@gmail.com
 
 
 
امیر حیدری نام : علیرضا به نژاد
سمت: مدیر فروش بخش معدن
ایمیل: fooladrizanasia@gmail.com
 
صابر حیدری نام : صابر حیدری
سمت: مدیر فروش بخش مواد نسوز
ایمیل: fooladrizanasia@gmail.com
 
 
 
اشکان هدائی نام : اشکان هدائی
سمت : مدیر فروش بخش متالورژی
ایمیل: fooladrizanasia@gmail.com