نمایندگی ها
نمایندگیهای  خارجی:
 • نمایندگی انحصاری محصولات ایتالیایی Laviosaو انواع بنتونیت ریخته گری و ماسه های خاص ،
 • نمایندگی انحصاری محصولات ایتالیایی Cavenaghiو انواع رزینهای ریخته گری و صنعتی ،
 • نمایندگی انحصاری محصولات ایتالیایی Bottaو کوره های ریخته گری آلومینیوم و عملیات حرارتی ،
 • نمایندگی انحصاری محصولات ایتالیایی Ecochiniو تجهیزات زیست محیطی در کارخانه های ریخته گری و فولادسازی مدرن
 • نمایندگی انحصاری محصولات شرکت اروپایی Jodovit groupو انواع افزودنی ها و شمشهای غیر آهن
 • نمایندگی انحصاری جرم نسوز آلومینا اسپینلی از شرکت اروپایی Capital
 
 
نمایندگیهای داخلی :
 • شرکت کانسار نسوز رازی (ماسه سیلیسی و ماسه چراغی)
 • شرکت عمران مومان چابهار ( سلاکس )
 • شرکت ساخت و تولید پیشرو ( بنتونیت )
 • شیمی سیلیکات شهاب(چسب سیلیکات سدیم)
 • فروآلیاژ آریا ( فرومولیبدن)
 • رادان کو ( تصفیه کننده ها ، فیلتر فومی و افزودنیهای قالب )
 • شرکت نسوز گداز ( جرمهای نسوز کوبیدنی )
 • شرکت بهداد کیان ( مواد کمک ذوب، پوشان مایع و جامد )
 • شرکت کوششگران اصفهان ( شمش چدن خاکستری و داکتیل )
 
 
و تأمین کننده موارد ذیل  :
 • نمایندگی رسمی فروش گرافیت کم سولفور و پر سولفور ( پترل کک ) و گرافیت چرب در ایران
 • نمایندگی رسمی فروش فروسیلیکو منگنز و فرومنگنز پر و کم و متوسط کربن در ایران
 • نمایندگی رسمی فروش فروکروم پر و کم کربن در ایران
 • سنگ آهن ، پوسته اکسید آهن، کرومیت ، خاکهای صنعتی و انواع پودرهای معدنی (آهک و...)
 • فلورین 97% و 90% و 80% و 70%
 • نمایندگی رسمی فروش فروسیلیکومنیزیم و جوانه زا ریخته گری در شمال و شمال غرب ایران
 • نمایندگی رسمی فروش فروسیلیس 75% در سایزهای مختلف