محصولات
شمش منیـزیم خالص
شمس چدن خاکستری
شمش چدن داکتیل
شمس قلع خالص
شمس مس
سرب خالص
شمش آلومنیـوم (خشک و نرم)