محصولات
فرومولیبدن
فرومنگنز
فروکروم
فرومنگنز پرکربن
فرومنگنز متوسط کربن
فرونیــوبیوم
ساچمه فولادی کروی
ساچمه فولادی شکسته
فوم فیلترسرامیکی
غلاف ترموکوپل
پوشان (رنگ)
شمش منیـزیم خالص
گرافیت پرسولفور
گرافیت کم سولفور
گرافیت چرب
کک نفتی خام
کک متالورژی (در سایزهای گوناگون)
الکترود گرافیتی
نیپل گرافیتی
بلوک و قطعات گرافیتی
آنتراسیت (در سایزهای گوناگون)
شمس چدن خاکستری
شمش چدن داکتیل
شمس قلع خالص
شمس مس
سرب خالص
شمش آلومنیـوم (خشک و نرم)
اکسید مولیبدن
مولیبدن خالص
فرومولیبدن 60-65 درصد
فروتیتانیوم
فروانــادیوم
فروتنگستن
فروبر
نیکل
میش متـال
فروسیلیس 75-70 درصد
1-5mm فروسیلیکو منیزیم
15-5mm فروسیلیکو منیزیم
30-5mm فروسیلیکو منیزیم
فرومنگنزکم کربن
فروسیلیکومنگنز
فروکروم پرکربن
فروکروم کم کربن
فروفسفر
(0-10mm)فروکربن کم سولفور
فروکربن پرسولفور
جوانه زای زیرکونیومی
جوانه زای استرانسیومی
جوانه زای باریمی